office +381(15) 354-883
office +381(15) 354-890
e-mail: sabacgis@sabac.org

GRAD ŠABAC

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM

Poštovani korisnici GIS-a grada Šapca, prateći razvoj situacije na poplavom zahvaćenim područjima u regiji sa tehnološkim rešenjima koja nam stoje na raspolaganju i koja su nam omogućili GDi i Esri aktivno smo se uključili u pomoć ugroženim područjima davanjem u javnost dostupnih podataka o poplavama.
Cilj nam je sve dostupne informacije podelimo kako sa ljudima na ugroženim područjima, tako i sa čitavom javnosti u regiji. Posetite navedene web aplikacije na stranici GDi i sami iz prve ruke saznajte obim ovih katastrofalnih poplava. Stranicu delite sa svima za koje smatrate da su im ove informacije potrebne.
Stranica i servisi koji su objavljeni na njoj će biti ažurirani prema pristizanju novih satelitskih snimaka i informacija s terena.

Landsat 8 Imagery Over Flooded Area

Mapa poplavljenih mesta u Srbiji (sa fotografijama)

Mapa - Uporedno stanje pre i posle poplava (vidljivi spektar)

Mapa - Uporedno stanje pre i posle poplava (IC spektar)

Mapa područja zahvaćenih poplavama

Mapa sa fotografijama naselja pogođenih poplavama


Aktivnosti na stvaranju Geografskog informacionog sistema Grada Šapca započinju 07.10.2005 godine, a 15. oktobar 2006. godine može se uzeti kao datum kada je Geografski informacioni sistem u opštini Šabac počeo da funkcioniše. Ubrzo su napravljene aplikacije za WEB korisnike "Turistička karta Šapca" i "PDR Severozapadna radna zona u Šapcu", a u prvoj polovini 2008. godine i aplikacija GP Šapca - Javni uvid. Naša želja je bila da postavljanjem navedenih aplikacija na WEB omogućimo građanima da koriste jedan deo podataka kojima raspolažemo ali i da po prvi put u Srbiji omogućimo javni uvid u jedan urbanistički plan.

Možemo se pohvaliti da su u toku mnogobrojne aktivnosti da se sistem postavi kao održiv. Ova prezentacija ima za cilj da svima koji su zainteresovani pruži informacije o našem radu i da vas pozove na saradnju. Zato od vas očekujemo da nam pišete, postavljate pitanja, predlažete, zamerate, pomažete u pronalaženju i otklanjanju grešaka itd... Mi ćemo se truditi da vam kratko odgovorimo na svako pitanje, predlog i primedbu.

Unapred se zahvaljujemo na saradnji!

GRUPA ZA GIS
Odsek za informatiku i razvoj
Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove

English